KLAUSĀĀĀĀS.
29, Riga, Latvia

Dārgie face.lv lietotāji!

Lūdzu palīdziet man, no Jums nekas daudz netiek prasīts,tikaipiereģistrētiesadresē un viss, varat vēlāk šo adresi pat vairāk neapmeklēt [ja pašiem nav vēlēšanās]

adrese kurā jāpiereģistrējas http://www.AWSurveys.com/HomeMain.cfm?RefID=chaba


JŪSU ATSAUCĪBA MAN ĻOTI,ĻOTI NĀĀKTU PAR LABU!!!

8 views
 
Comments

There are no comments yet.
Leave your comment, start the discussion!

Blog
Blogs are being updated every 5 minutes