Artist:

Lệ Quyên Lệ Quyên
Lệ Quyên (born April 2 , 1981 in Hanoi) is a Vietnamese singer. She studied at the Hanoi University Of Culture. Lệ Quyên là ca sĩ dòng nhạc nhẹ của Việt Nam. Cô tên thật là Vũ Lệ Quyên. Lệ Quyên sinh ngày 2 tháng 4 năm 1981 tại Hà Nội. Album:
- Giấc mơ có thật (2005)
- Lời yêu còn mãi (2007)
- Nếu như ngày đó (2009)
- Lệ Quyên Acoustic (2009)
- Khúc tình xưa (2010)
- Trả Lại Thời Gian (2011) {Khúc Tình Xưa 2}

Read more about Lệ Quyên on Last.fm.
My matches


 

Unfortunately there are no users who like "Lệ Quyên"

Discover what music these girls like!

No users with photos have answered this question yet