Artist:

Guren Hagen Guren Hagen
Guren Hagen tilhører den nye generasjonen visekunstnere som tar vare på tradisjonene, men samtidig viderefører dem til dagens lydbilde. Guren Hagen fikk Prøysenprisen i 2001 og Dialektprisen i 2008 for sin bruk av rendalsdialekten i sang og tale.

Guren Hagen on Last.fm.
My matches


 

Unfortunately there are no users who like "Guren Hagen"

Discover what music these girls like!

No users with photos have answered this question yet