Artist:

ลานนา คัมมินส์ ลานนา คัมมินส์
ลานนา คัมมินส์ มีชื่อเล่นว่า นา เป็นนักร้องเพลงค่ายแกรมมี่ เกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 เป็นลูกครึ่ง ไทย-ออสเตรเลีย และเป็นบุตรของสุนทรี เวชานนท์ ลานนา เริ่มมีความสนใจในวงการเพลง และอยากเป็นนักร้อง เพราะฝ่ายแม่อยู่ในวงการนี้อยู่แล้ว และฝ่ายพ่อชอบฟังเพลงหลาย ๆ แนวเพลง ทำให้ลานนาเกิดความประทับใจ จึงมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักร้องดังกล่าว

Read more about ลานนา คัมมินส์ on Last.fm.
My matches


 

Unfortunately there are no users who like "ลานนา คัมมินส์"

Discover what music these girls like!

No users with photos have answered this question yet