Artist:

Lệ Thu Lệ Thu
Lệ Thu (real name: Bùi Thị Oanh; born 16 July 1943 in Hải Phòng) is a Vietnamese singer. Lệ Thu là một ca sĩ rất nổi tiếng, một trong những giọng ca lớn của tân nhạc Việt Nam. Tiếng hát của Lệ Thu tuy không gắn với một nhạc sĩ nào, nhưng cô là người trình bày rất thành công nhạc của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Cung Tiến... và nhiều nhạc phẩm tiền chiến, tình khúc 1954-1975 khác.

Read more about Lệ Thu on Last.fm.
My matches


 

Unfortunately there are no users who like "Lệ Thu"

Discover what music these girls like!

No users with photos have answered this question yet