Artist:

Oboroh Oboroh
"Oboroh je primitivní přístřeší na čtyřech kůlech, kde najde zvěř v zimě potravu a člověk útočiště v čase nepohody." Tolik slovník. A platí to. Někdy nad střechou opravdu docela hrozivě hřmělo a zdálo se, že nám, kdo jsme prošli kapelou tohoto jména nebo v ní stále ještě hrajeme, musí každou chvíli spadnout na hlavu. Zatím však ten chatrný přístřešek nějakým zázrakem všechny bouřky přestál a je pro nás stále místem setkávání, prostorem pro hudební i mimohudební rozhovor.

Read more about Oboroh on Last.fm.
My matches


 

Unfortunately there are no users who like "Oboroh"

Discover what music these girls like!

No users with photos have answered this question yet