Artist:

Quái Vật Tí Hon Quái Vật Tí Hon
Quái vật tí hon (Tiny Monsters) với sự tụ hợp của những rocker - đến từ nhiều rock band quen thuộc của Việt Nam được thành lập vào năm 2010, bởi 5 thành viên - đều là cựu thành viên của những rock band của Việt Nam, như: Hồng Long - bass (thành viên nhóm Gạt tàn đầy), Công Hải - vocal (cựu thành viên của Microwave), Quang Minh - drum (Acoustic, cựu thành viên của Little Wings), Tất Thắng - guitar (Overload) và Hồng Phúc - guitar (Acoustic).

Read more about Quái Vật Tí Hon on Last.fm.
My matches


 

Unfortunately there are no users who like "Quái Vật Tí Hon"

Discover what music these girls like!

No users with photos have answered this question yet